Een Frans accountantskantoor gericht op de internationale en de Frans-Nederlandse zakelijke context.

Een Frans accountantskantoor gericht op de internationale en de Frans-Nederlandse zakelijke context.

Ons kantoor heeft ruim 20 jaar ervaring met samenstel- en controleoppdrachten, en daarnaast adviesdiensten voornamelijk met betrekking tot het zakelijke verkeer tussen Nederland en Frankrijk.

 

De perfecte beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, alsmede onze kennis van de Franse wetgeving (waaronder belastingrecht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht en de regelgeving omtrent administraties) stelt ons in staat om te voldoen aan de verwachtingen van internationale cliënten, waarvan een groot deel in Nederland is gevestigd.

Ons serviceaanbod


Advies

Advieswerkzaamheden met substantiële toegevoegde waarde voor internationaal opererende ondernemingen

Ontdek de service

Audit

Wettelijke controles en audit werkzaamheden op contract basis

Ontdek de service

Administratie

Samenstel opdrachten waarbij het accent ligt op 'compliance' met Franse wet- en regelgeving met name betreffende het fiscale recht en het arbeidsrecht en daarnaast de administratieve voorschriften.

Ontdek de service

Enkele van onze diensten...


Fiscaal recht

Zorgdragen voor een degelijke fiscale onderbouwing van de bedrijfsaktiviteiten met name als het gaat om transacties tussen vennootschappen die deel uitmaken van een groep, optimalisering van belastingdruk, begeleiding bij belastingcontroles en geschillen met de Franse belastingdienst.

Arbeidsrecht

Het verstrekken van uitleg omtrent de wettelijke verplichtingen van werkgevers en werknemers, advisering betreffende arbeidscontracten, te volgen procedures bij ontslag en alle andere aspecten van het arbeidsrecht die van belang zijn (overuren, vakantiedagen, loon in natura e.d.).

Wettelijke controle

Dit betreft opdrachten waarbij ons kantoor is benoemd tot wettelijk controleur (Commissaire aux Comptes) en welke leiden tot de certificering van de vennootschappelijke of geconsolideerde jaarrekening. Daarnaast review opdrachten, het uitvoeren van overeengekomen controle werkzaamheden e.d.

Contractuele audit werkzaamheden

Hiervan is sprake in specifieke gevallen bijvoorbeeld een audit van administratieve organisatie en interne controle, audit van de loonadministratie en aangiften sociale lasten, controle van tussentijdse financiële overzichten.

Administraties

Bijhouden op ons systeem inclusief materiële vaste activa administratie. Cliënten kunnen ook zelf op ons systeem administraties bijhouden (software in het Engels), zodat wordt voldaan aan de Franse boekhoud voorschriften. Bankmutaties kunnen direct worden ingelezen.

Jaarrekening en andere financiële overzichten

Het uitvoeren van review werkzaamheden in het kader van een samenstel opdracht, het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast het opstellen van tussentijdse cijfers en assistentie bij het opstellen van budgetten.