Onze diensten

Notre offre de services


Advies

Advieswerkzaamheden met substantiële toegevoegde waarde voor internationaal opererende ondernemingen

Audit

Wettelijke controles en audit werkzaamheden op contract basis

Administratie

Samenstel opdrachten waarbij het accent ligt op 'compliance' met Franse wet- en regelgeving met name betreffende het fiscale recht en het arbeidsrecht en daarnaast de administratieve voorschriften.

N’attendez plus, démarrez votre aventure avec nous !

Contactez-nous

Conseil

Fiscaal recht

Zorgdragen voor een degelijke fiscale onderbouwing van de bedrijfsaktiviteiten met name als het gaat om transacties tussen vennootschappen die deel uitmaken van een groep, optimalisering van belastingdruk, begeleiding bij belastingcontroles en geschillen met de Franse belastingdienst.

Arbeidsrecht

Het verstrekken van uitleg omtrent de wettelijke verplichtingen van werkgevers en werknemers, advisering betreffende arbeidscontracten, te volgen procedures bij ontslag en alle andere aspecten van het arbeidsrecht die van belang zijn (overuren, vakantiedagen, loon in natura e.d.).

Vennootschapsrecht

Assistentie bij het opzetten van een onderneming (businessplan, forecasts, financiering e.d.), keuze van de juridische structuur (vennootschap of vaste inrichting) en van de rechtsvorm van de onderneming, administratieve begeleiding van het proces en het verrichten van formaliteiten.

Wettelijke controle

Dit betreft opdrachten waarbij ons kantoor is benoemd tot wettelijk controleur (Commissaire aux Comptes) en welke leiden tot de certificering van de vennootschappelijke of geconsolideerde jaarrekening. Daarnaast review opdrachten, het uitvoeren van overeengekomen controle werkzaamheden e.d.

Contractuele audit werkzaamheden

Hiervan is sprake in specifieke gevallen bijvoorbeeld een audit van administratieve organisatie en interne controle, audit van de loonadministratie en aangiften sociale lasten, controle van tussentijdse financiële overzichten.

Due diligence

Werkzaamheden ter ondersteuning van de koper of verkoper van een onderneming.

Overige audit opdrachten

Dit betreft werkzaamheden in het kader van inbreng van activa en passiva, fusies en verandering van rechtsvorm van de onderneming.

Audit

Expertise

Administraties

Bijhouden op ons systeem inclusief materiële vaste activa administratie. Cliënten kunnen ook zelf op ons systeem administraties bijhouden (software in het Engels), zodat wordt voldaan aan de Franse boekhoud voorschriften. Bankmutaties kunnen direct worden ingelezen.

Jaarrekening en andere financiële overzichten

Het uitvoeren van review werkzaamheden in het kader van een samenstel opdracht, het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast het opstellen van tussentijdse cijfers en assistentie bij het opstellen van budgetten.

Consolidatie en reporting

Werkzaamheden voor de groeps-consolidatie, invullen van consolidation package, analyse van verschillen tussen French GAAP en IFRS.

Fiscale aangiften

Wij verzorgen alle fiscale aangiften waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook controleren wij of de in Frankrijk verplichte audit file (genaamd 'FEC') voldoet aan de eisen.

Salarisadministratie

Wij assisteren bij de salarisadministratie, maken de loonstrookjes en verzorgen alle aangiften sociale lasten. Daarnaast assisteren we bij het opstellen van arbeidscontracten, verrichten we alle formaliteiten bij uitdienst treding. Indien een controle wordt uitgevoerd door de sociale verzekeringsdienst dan staan wij ter beschikking om alle benodigde documenten aan te leveren en vragen te beantwoorden.

Juridische werkzaamheden

Oprichting vennootschappen, redactie van statuten, deponering van de jaarrekening en andere documenten, bijzondere werkzaamheden (omzetting in andere rechtsvorm, fusie, wijziging aandelenkapitaal, verplaatsing van de zetel etc.).